Arkitekturkurs hösten 2018

27 juni 2018

I höst kommer Pernilla Ström att hålla i en Orienteringskurs i arkitektur.

Det är en kurs för dig som vill ha en introduktion till ämnet arkitektur. Du får handledning i arkitekturskapande på en grundläggande nivå och ur ett samtidsperspektiv. Du introduceras till frågor som arkitekter försöker besvara och introduceras till rit- och skissteknik samt modellbygge.

Mer info här:

http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-Samhalle/Kultur-och-historia/Arkitektur/Stockholm/arkitekturkursen/