Inreda vinden till boyta

14 januari 2019

Är du trångbodd och skulle vilja använda vinden till boyta? Kanske är det låg takhöjd och begränsade möjligheter till inredningsbar yta? Välkommen att kontakta oss för en diskussion, utvärdering och kanske även för förslag och ritningar!