Om ID Design

och Pernilla Ström

 

Pernilla Ström är inredningsarkitekt och designstrateg och har sedan 1990 arbetat med inredning. Hennes intresse för design och inredning har hon med sig från barndomen då hon fick höra mycket historier om möbelkonst, stilar och arkitektur.

Sedan 1995 har Pernilla arbetat professionellt med företagskunder och 2001 startade hon ID Design som riktar sig i huvudsak till kontor, hotell, restauranger, butiker, bostadsföretag och byggherrar och i mån av tid även till privatpersoner.

Företagets främsta mål är att göra kunderna nöjda men också överraska med att projekten blir bättre än vad de förväntat sig. Därför ligger fokus på det inledande mötet med kunden som är extremt viktigt. Pernilla tar sig tid att lyssna och är lyhörd för deras önskemål och visioner. Att kunderna återkommer och är nöjda är kvittensen på att hon har lyckats med sina projekt.

Förutom en gedigen utbildning från Stockholms Universitet och andra högskolor som Konstfack och KTH har kunskaperna byggts på och blivit bredare under åren. Pernilla har bland annat förkovrat sig i konst och hotelldesign, färg och ljussättning och arkitekturhistoria.

Hennes specialkompetens och stora kunnande om hur färger kommunicerar gör att hon kan skapa och förmedla rätt upplevelser och känslor för exempelvis hotellgäster med sina idéer om hur färg och inredning hör ihop.

Hon skapar gärna en storytelling kring ett företag och bygger in reklamarbetet i inredningen. Att arbeta med mötesmiljöer på det sättet som Pernilla gör stärker varumärket för hotell och restauranger och säljer både hotellnätter och restaurangbesök.

Pernilla har en examen i Master of Art och hennes masteruppsats handlar om tre svenska designhotell där hon beskriver deras koncept, hotellinredningar och deras inredningsstrategier.

ID Designs vision är att hotellen och andra företag ska få ett inredningsförslag, koncept eller en idé till branding som ger en upplevelse och känsla hos kunden om att de vill komma tillbaka och även berättar om upplevelsen för sina vänner.

Texten är skriven av Evas Copybyrå

Se CV på LinkedIN här

 

 

Inredning och arkitektur är scenografi för viktiga möten
ID Design bygger in den rätta känslan som knyter an till just er målgrupp.