Priser företag

samt exempel på olika företagsprojekt

Till företag lämnar vi vanligtvis offert. Vårt timarvode är 1100 kr/h. Moms tillkommer. I vissa fall erbjuder vi också fast pris. Fråga oss om vanliga paket.

Hotellrum, kontor och matsal. Fast pris eller timarvode. Från 10 tim. 

Färgsättning trapphus och publika miljöer, ca 15 tim. Begär offert.

Tvätttugor, hälsocentral m.m. färgsättning, dekor och materialval. Från 10 h.

Kontor, kök i företagslokaler. Från 10-15 h. 

Kulörguider, färgsättning och materialval till fastighetsägare och deras hyresgäster. Begär offert. 

Välkommen att kontakta oss för ett första möte!