Välkommen till ID Design!

Här finns information om mitt arbete som inredningsarkitekt och designer.  Läs gärna mer om utbudet av inredning och designtjänster eller kontakta oss direkt för ett förutsättningslöst möte. ID Design är också återförsäljare för inredningsprodukter.

Läs mer här.

Kontorsdesign och arbetsplatsförändringar

ID Design inreder kontor, små som stora med ett helthetsgrepp eller med mindre förbättringar. Möbleringslösningar, färg- och ljusättning och akustik är områden vi arbetar med. Om ni önskar lämnar vi offert på alla möbler och detaljer ni behöver. 

Inredningsritningar och 3D-visualiseringar

ID Design är ett inredningsarkitektkontor som gör måttsatta, skalenliga inredningsritningar, planering och projektering av interiörer.

 Färgsättning till kontor, hotell och företag

Förslag till färgsättning av kontor, hotell, restaurang, café, offentliga miljöer och trapphus. Vi färgsätter alla miljöer och har lång erfarenhet och utbildning inom området. ID Design har arbetat med färgsättningar till de flesta större bostadsbolag i Stockholm.

Webbdesign, grafisk design & management

Inredning och grafisk design har många gemensamma nämnare. Läs mer.

 

 Armaturer och ljusättning

Försäljning av inredning som armaturer och förslag til ljussättning.

Hotelldesign & koncept

ID Design tar fram möbleringsförslag med stil, färg, form, ljussättning och ett tema som stämmer med affärsplanen.