Välkommen till ID Design!

Här finns information om mitt arbete som inredningsarkitekt och designer.  Läs gärna mer om utbudet av inredning och designtjänster eller kontakta oss direkt för ett förutsättningslöst möte. ID Design är också återförsäljare för inredningsprodukter.

Läs mer här.

Bygglovsritningar och färgsättningsförslag

Behöver du ett förslag till ett trädäck eller annan exteriör detalj? Vi gör färgsättningsförslag och enklare bygglovshandlingar.

 

Inredningsritningar och 3D-visualiseringar

ID Design är ett inredningsarkitektkontor som gör måttsatta, skalenliga inredningsritningar, planering och projektering av interiörer.

 Färgsättningsförslag till företag och hem

Förslag till färgsättning av kontor, hotell, hem, trapphus. Vi färgsätter alla miljöer.

Webbdesign, grafisk design & management

Inredning och grafisk design har många gemensamma nämnare. Läs mer.

 

 Armaturer och ljusättning

Försäljning av inredning som armaturer och förslag til ljussättning.

Köksplanering och ombyggnadsförslag

Köksplanering med ritningar och förslag till hela inredningar och/eller detaljer.