Färg- och ljussättning

Dekorationsmåleri och utsmyckning av gemensamhetsutrymmen

I D Design har utfört flera hundratals färgsättningar och ljussättningar av trapphus och andra offentliga utrymmen i Stockholm sedan 1995. Det startade redan i början av 90-talet genom ett antal kurser i väggfältsmåleri, ådring- och marmorering och att vi fick Svenska Bostäder som kund 1995. Då färgsatte vi många fastigheter i stan och på senare år har det även blivit en hel del av Stockholms förorter. Se vår referenslista här:

Bilderna visar bland annat dekorationsmåleri och färgsättning av företagslokal, trapphus och tvättstuga av Pernilla Ström. (Pernilla arbetade som dekorationsmålare mellan 1990-2000, men arbetar idag med att göra ritningar, kompendier och färgsättningsförslag, vilket är underlag för målerifirmor att arbeta utifrån och för beställare att använda som offertunderlag).

Utbildning finns genom kurser som Diplomerad färgsättare, Exteriör färgsättning, Färg i inredning, NCS grundkurs och högskolekurser i arkitektur på KTH som Restaureringshistoria, Arkitekturhistoria, Nordisk arkitektur, Arkitektur- och designforskning mm. Masterexamen i estetiska vetenskaper 2015.