Färg- och ljussättning

Dekorationsmåleri och utsmyckning av gemensamhetsutrymmen

I D Design har utfört flera hundratals färgsättningar och ljussättningar av trapphus och andra offentliga utrymmen i Stockholm sedan många år tillbaka. Se vår referenslista här:

Bilderna visar dekorationsmåleri och färgsättning av företagslokal, trapphus och tvättstuga av Pernilla Ström. (Pernilla arbetade som dekorationsmålare mellan 1990-2000, men arbetar idag med att göra ritningar, kompendier och färgsättningsförslag, vilket är underlag för målerifirmor att arbeta utifrån och för beställare att använda som offertunderlag).